Ελληνικά | English | Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024
Τσιρίδειον Ίδρυμα
Αναζήτηση:   |   Εξειδικευμένη Αναζήτηση   |   Επικοινωνία   |   Αρχική Σελίδα
Το Ίδρυμα
Το Μουσείο
Εκθέματα
Απολιθώματα
Ορυκτά
Μετεωρίτες
Αρχαιότητες
Δραστηριότητες
Νέα
Εκδόσεις
Πολυμέσα
Συνδέσεις
Ηλεκτρονική Λίστα
Κριτικές
Επικοινωνία

Εκθέματα

ΑρχαιότητεςHorse-and-Rider

Κύπρος

Υ:9.8 cm

Bowl of Black-on-Red II

Κύπρος

Υ:5.3 cm Δ:15 cm

Bowl of White Slip I Unpainted Ware

Κύπρος

Υ:11.5 cm Δ:16.5 cm

Small Bowl of White Painted IV ware

Κύπρος

Υ:10.2 cm Δ:8.3 cm

Amphora of Bichrome IV-V ware

Κύπρος

Υ:15 cm

Jug of Bichrome V ware

Κύπρος

Υ:31 cm

Goblet of Bichrome Red I (IV) ware

Κύπρος

Π:20.3 Υ:15.1 cm

Composite Vessel of Red Polished III ware

Κύπρος

Π:34 Υ:24.5 cm